Témavezetés

 

“I'm not a teacher: only a fellow-traveller of whom you asked the way. I pointed ahead - ahead of myself as well as you.”

 

Doktori hallgatók témavezetése:

 • Aktuális témakiírások: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=139&sz_ID=2866&elo=1
 • Taisia Muzafarova (ELTE PPK, 2016- )
 • Gulsaule Kairat (ELTE PPK, 2016- )
 • Deisi Yunga (ELTE PPK, 2016- )
 • Szőcs Brigitta (ELTE PPK, 2016- )
 • Hankovszky Katalin (ELTE PPK, 2015- ): Képzők tanulási folyamatai
 • Stéber Andrea (ELTE PPK, 2013- ): Egyenlőtlen felnőttkori szerepek a XXI. század társadalmában 
 • Mérei Zsófia (ELTE PPK, 2011-2013 ): Utógondozottak társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése zeneterápiával (társtémavezető: dr. Pethő László) (abszolutórium: 2013)

Hallgatóim eredményei az Országos Tudományos Diákköri Konferencián:

 • 1. helyezés és 2 különdíj: Stéber Andrea (ELTE PPK): Az informális tanulás lehetőségei különös tekintettel a médiaandragógiára  (2013)
 • 1. helyezés és különdíj: Földesi Krisztina (ELTE PPK): Egy speciális munkaerőpiac alkalmassági szcenáriói az andragógiában (nők és férfiak a rendőrségen) (2013) 
 • 1. helyezés: Mérei Zsófia (ELTE PPK): A gyermekvédelmi gondoskodásba került, jelenleg utógondozott fiatal felnőttek szocializációs hiányosságainak feloldása a művészi önkifejezésen keresztül (2011)
 • 1. helyezés: Szoboszlai Andrea (ELTE PPK): Egészségnevelés andragógiai megközelítése a XXI. században egyéni életutak tükrében (2011)
 • 1. helyezés és különdíj: Pálfi Melinda (PTE BTK): Egészségnevelés a 18. századi Magyarországon (2009)

 

Habilitációs eljárásban való részvétel:

 • Borbály-Pecze Tibor Bors (ELTE PPK): habilitáció, 2018. február 14. 
 • Mészáros György (ELTE PPK): habilitáció, titkár, 2016. június 22. 

 

Doktori eljárásban opponens:

 • Czakó Andrea (ELTE PPK): (2018)
 • Banai-Bajzáth Angéla (ELTE PPK): (2017)
 • Pálmai Judit (PTE BTK): A 20. század eleji családkép a közoktatás dokumentumaiban. (2016. április 11.)
 • Nagy Adrienn (PTE BTK): 2015. február 11.
 • Dezső Renáta Anna (PTE BTK): „MINEK NEKTEK GIMNÁZIUM…?!” Középfokú cigány nemzetiségi oktatás Magyarországon 1989-2009: eredmények és kihívások (2011. február 8.)

 

Doktori eljárásban való részvétel:

 • Czinege Mónika (ELTE PPK): Doktori szigorlat, bizottsági tag, 2016. június 6.
 • Szlamka Erzsébet (ELTE PPK): Doktori szigorlat, bizottsági tag, 2016. június 6.

 • Győrffyné Kukoda Andrea: A pedagógiai tevékenység feltételrendszerének és módszerenek alakulása a közigazgatási egyetemi képzésben.  (ELTE PPK): Doktori védés, 2015. március 17. 

 • Dóra László (ELTE PPK): Doktori szigorlat, 2015. február 5.

 • Somogyiné Petrik Krisztina (ELTE PPK): Doktori védés, titkár 2012. június 8. 

 • Assedou Mazal Shira (ELTE PPK): Doktori szigorlat, bizottsági tag 2012. január 10. 

 • Petőné Csima Melinda (PTE BTK): Doktori védés, bizottsági tag, 2012. júnnius 20.

 • Orsós Anna (PTE BTK): Doktori szigorlat, bizottsági tag 2008. február 21.

 

Szakdolgozók és témák

 

ELTE, 2016

Lukács Andrea (andragógia MA)

Zólomy Zita (andragógia MA)

Szilágyi Gabriella (andragógia MA)

Katona Dóra (andragógia MA)

Szőcs Brigitta (andragógia MA)

Nagy Marianna (andragógia MA)

Rózsa Ibolya (andragógia MA)

Steiger Anita (tanári MA)

Fejes Zsófia (andragógia BA)

Bodóczky Lilla (andragógia BA)

Szabó Zsuzsanna (andragógia BA)

 

ELTE, 2015

Schattmann Bianka (andragógia MA)

Konyicsák Mercédesz (andragógia MA)

Bábiczki Péter (andragógia MA)

Erdélyi-Gyöngyössy Júlia (andragógia MA)

Rábai Zita (andragógia MA)

Lőkös Krisztina (andragógia MA)

Mátyus Krisztina (andragógia BA)

Bertalan Ágnes (andragógia BA)

Pruzsina Judit (andragógia BA)

Lőrinczy Júlia (andragógia BA)

Czéh Krisztina (andragógia BA)

Péter Noémi (andragógia BA)

 

ELTE, 2014

Babócs Éva (andragógia MA)

Bancsits Lídia (andragógia MA)

Konstantin Zita (andragógia BA)

Lajtai Kadocsa Klára (andragógia MA)

Tillova Eszter (andragógia MA)

Gyulai Laura (andragógia BA)

Szabó Orsolya (andragógia BA)

Hentz Júlia (andragógia BA)

Földes Réka (andragógia BA)

Kádár Zita (andragógia BA)

Pataki Rebeka (andragógia BA)

Szilágyi Gabriella (andragógia BA)

Szőcs Brigitta (andragógia BA)

Tóth Borbála Réka (andragógia BA)

Vidra Nóra (andragógia BA)

Guttin Réka (andragógia BA)

Lukács Andrea (andragógia BA)

Kürti Krisztián (andragógia BA)

Bognár-Szommer Szilvia (andragógia BA)

Erőss Kata (andragógia BA)

Gere Judit (andragógia BA)

 

ELTE, 2013

Stéber Andrea (andragógia MA): Az informális tanulás lehetőségei különös tekintettel a médiaandragógiára

Földesi Krisztina (andragógia MA): Egy speciális munkaerőpiac alkalmassági szcenáriói az andragógiában

Finta Krisztián (andragógia MA): Egyenlőtlen történelemkonstrukciók, egyenlőtlen felnőttkori szerepek

Hegyi Alexandra (andragógia MA): Egy felsőoktatási kurus szerepe a hallgatók érzékenyítésében

Vizi Anna Lilla (andragógia MA): Elítélt felnőttek tanulási motivációiról

Fábián Zsófia (andragógia MA): Az olvasás folyamata mint terápiás lehetőség

Görög Zsófia (andragógia MA): Művelődési mozgalmak Magyarországon – történeti megközelítésben Nőnevelési törekvések a Nemzeti Nőnevelés folyóirat tükrében (1879-1919)

Lakatos András Áron (andragógia BA): Hallgatói motivációk a felsőoktatásban, különös tekintettel a mesterképzésre

Kardos Júlia (andragógia BA): Dienes Valéria mozdulatművészeti mozgalma

Hajdú Mónika (andragógia BA): Nemi egyenlőtlenségek a felnőttképzésben

Haffner Anikó (andragógia BA): Színésznők közéleti szerepben

Lőkös Krisztina (andragógia BA): A Sziget Fesztivál szerepe a szemléletformálásban

Kemény Réka (andragógia BA): Európa percepciója a magyar és német társadalmakban. Hogyan látják Európát a magyar és német gimnáziumi diákok: egy összehasonlító kutatás eredményei

Kalmár Evelin (andragógia BA): Női vezetők Európában

Zólomy Zita (andragógia BA): Munka-család egyensúly a HR munkaterületenVucskó Mónika

Tóth Klaudia (andragógia BA): A nők szabadidős, sport és kulturális tevékenysége a dualizmus kori MagyarországonBesenyei Krisztina

Domsitz-Csatlós Mónika (andragógia BA): A nők művelődéséért folytatott küzdelem a dualizmus kori Magyarországon

Hirdi Gabriella (andragógia BA): Schwimmer Rózsa – a nők művelődéséért folytatott munkássága

Besenyei Krisztina (andragógia BA): Nők, család és karrierpálya a dualizmus korától napjainkig

 

ELTE, 2012

Szayka Xénia (andragógia MA): Lifelong learning és posztmodern. Az önművelést elősegítő múzeumandragógiai tevékenységek felmérése

Orovecz Melinda (andragógia MA): Az Erasmus program andragógiai és kulturális vonatkozásai

Kósa Krisztina (andragógia MA): Egyenlőtlenségek a kutatói pályán

Csatai Luca (andragógia MA): Waldorf elemek a felnőttek fejlesztésében

Kálmán Teréz (andragógia MA): Kisebbségek helyzete történeti megközelítésben. Felnőtt nők képzése a dualizmus kori Magyarországon

Sziva Zsuzsanna (andragógia MA): Tudománynépszerűsítés és andragógia

2 Kardos Barbara (andragógia BA): Virtuális barátságok

28. Vajda Judit (andragógia BA): Befogadó pedagógiával és andragógiával a társadalmi átalakulásért. Az esélyegyenlőség és előítélet-mentesség szerepe a magyar pedagógus és andragógus képzésben

27. Nagy Csilla (andragógia BA): "Harmincasok, akik megcsinálják" 30-40 év közötti tanuló nők tanulási motívációi és tanulási nehézségei

26. Takács Ágnes (andragógia BA): Fiatal nők olvasási szokásai Magyarországon

25. Tóth Gabriella (andragógia BA): Nők a dualizmus kori Magyarországon: Hugonnai Vilma munkássága

 

ELTE, 2011

Mérei Zsófia (andragógia MA): Művészetterápiás lehetőségek az utógondozói ellátásban

Szirmai Henriett (andragógia MA): A korszerű felnőttkori táncoktatás fejlesztésének módszerei és eszközrendszere

Fejesné Lénárt Krisztina (andragógia MA): Szeléné program - Női önismereti, selfness program kidolgozása

Bagdán Katalin (andragógia MA): Magyarországi andragógiai táncot tanító és tanuló felnőttek attitűdjeiről

Abonyi Dávid (andragógia MA): 30 Years Peace

Hámoriová Zofia (andragógia MA): Mesék az andragógiában

Péter Elena (andragógia MA): Bécsi népfőiskolák története

Szoboszlai Andrea (andragógia MA): Az egészségnevelés elméleti és gyakorlati lehetőségei az andragógiában

 

Korábbi szakdolgozók:

Pálfi Melinda (PTE BTK, 2009): A nők művelődési lehetőségei a felvilágosodás korában, különös tekintettel az egészségnevelésre

Fábián Orsolya (PTE BTK, 2009): Oktatásügy Előszálláson 1840-1950

Tóth Brigitta (PTE BTK, 2009): A meghívott halál pedagógiai megközelítése

Csiba Gréta (PTE BTK, 2009): John Dewey munkássága

Bak Ivett (PTE BTK, 2009): Kommunikációs stratégiák

Trombitás Kinga (PTE BTK, 2009): Ókori római nevelés

Francz Nóra (PTE BTK, 2009): Eötvös József

Herman Veronika (PTE BTK, 2009): Iskolai agresszió, avagy a legújabb amerikai divathullám

Simon Erzsébet (PTE BTK, 2009): Juan Luis Vives neveléstörténetben elfoglalt helye. A nyelvek és a történelem tanításáról vallott felfogása

Pandur Kitti (KE PFK, 2009): A rejtett tanterv

Fenyvesi Zsuzsanna (KE PFK, 2009): Nőtörténet a 19. századi Magyarországon

Nyul Mária (KE PFK, 2009): A kutasi iskola története

Rojtos Norbert (PTE BTK, 2008): Nemzeti identitás, nemzeti hagyomány Mohácsy Károly és Pethőné Nagy Csilla irodalomtankönyveinek Kölcsey fejezetében (tanári szakdolgozat)

Kis Klaudia (PTE BTK, 2008): Testi nevelés a dualizmus korában (tanári szakdolgozat)

Gregó Enikő (PTE BTK, 2007): A magyar mint idegen nyelv oktatásának helyzete a Beszélsz magyarul? című tankönyv elemzése alapján (szakdolgozat)

Kispéter Hajnalka (PTE BTK, 2007): Középkori iszlám nevelés és oktatás (tanári szakdolgozat)

 

 

BA szakdolgozati témaajánlatok 2014/2015 

Egyenlőtlenségek az oktatásban

Nemi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon – problémakörök és kérdések

Gyermek-család-karrier-tanulás egyensúlyának kérdései a XXI. században

Felnőtt migránsok oktatásának kérdései

Olvasási szokások a XXI. században

A szervezeti kommunikáció aktuális kérdései

Egy-egy dualizmus kori magyarországi kiemelkedő személy, egyesület vagy folyóirat életének és működésének bemutatása

Dualizmus kori magyar és nemzetközi társadalmi mozgalmak: választójog, művelődés, szabadidő, divat, stb.

Megegyezés esetén más téma is lehetséges.

 

 

MA szakdolgozati témaajánlatok 2014/2015

Tudománynépszerűsítés és andragógia

Gender szempontú elemzések és kutatások az andragógiában

Egyenlőtlenségek az oktatásban

Egyenlőtlenségek a kutatói pályán

Két kultúra? Nemek kommunikációja

Felnőttoktatói kommunikáció: a tréner és a coach kommunikációja

A szervezeti kommunikáció aktuális kérdései

Művelődési lehetőségek Magyarországon (történeti kutatások)

Megegyezés esetén más téma is lehetséges.