Publikációk

 

MTMT: http://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003180

 

Önálló könyv magyar nyelven:

Kereszty Orsolya - Fehér Katalin (2013): TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Kereszty Orsolya (2011): "A Nő és a Társadalom" a nők művelődéséért (1907-1913). Budapest, Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Kereszty Orsolya (2010): Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867-1918. Sopron, Novum.

 

Önálló könyv angol nyelven:

Kereszty Orsolya (2008): Women’s education in Hungary in the era of dualism. Vision and Debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919). VDM Verlag Dr. Müller.

 

Kötetben megjelent idegen nyelvű tanulmányok

Kereszty Orsolya (2015): Narratives of Gender Equality in the Academia - a Snapshot from Hungary. In szerk.: Viola Tamasova - Juhász Erika - Sári Mihály: Innovation and Erneuerung im Bereich der ERwacshsenenbildung in Mitteleuropa. Dubnica Institute of Technology nad Váhom. 59-72.

Kereszty Orsolya (2015): Gender Inequality in the Academia - results from a pilot study. In szerk.: Pusztai Gabriella - Engler Ágnes - Revák Markóczi Ibolya: Development of Teachers Calling in Higher Education. Partuium-PPS-Új Mandátum. 147-157. 

Kereszty Orsolya - Kovács Zsuzsa (2015): Professional development of doctoral students: trends in the literature. In szerk. József Berács - Julia Iwinska - Gergely Kováts - Liviu Matei: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Budapest, Corvinus University, 178-189.

Kereszty Orsolya (2014): The Role of a Gender-Based History-Writing of Education in Preparation for Social and Civic Competence. In Teaching, Learning, and Research in the 21st Century. 21st Century Academic Forum. Berkeley, USA, 2014. Conference Proceedings. 84-94.

Kereszty Orsolya (2011): The role of the press in promoting adult women's education in Hungary (1867-1918). In szerk. Ondrej Mészáros: Science for Education - Education for Science. Nyitra: Nyitrai Filozófus Egyetem. 71-76.

Kereszty Orsolya (2011): The role of adult education in the feminist movement in Hungary in a global context. In szerk. Striker Sándor: Adult education: Theoretical and Historical concepts. Budapest: Eötvös Kiadó. 80-90.

Kereszty Orsolya (2006): Gender and Ethnicity as Multicultural issues in Hungarian Academia. In szerk. Sandu Frunza és Michael S. Jones: Education and Cultural Diversity. Cluj-Napoca: Provopress. 58-70.

Kereszty Orsolya (2005): ’The separate discussion of Gender History is completely useless’ Where is Gender History in the Academia in Hungary? Conference CD of the Fourth European Conference on Gender Equality in Higher Education Oxford. (elektronikus kiadvány)

Kereszty Orsolya (2005): ‘Becoming an Important Factor in ‘National Education’ Women’s Roles in Nation-Building Discourses in the Journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education). In szerk. Lehoczky László és Kalmár László: 5th International Conference of PhD Students. Humanities. Miskolc. 99-106.

Kereszty Orsolya (2005): ’Skirts for girls, tousers for boys’. Gender Roles in Elementary Level Textbooks. In szerk. Lehoczky László és Kalmár László: 5th International Conference of PhD Students. Humanities. Miskolc. 107-114.

 

 

Kötetben megjelent magyar nyelvű tanulmányok

Kereszty Orsolya (2015): A szakmai tanulás aspektusai felnőtteket tanító nyelvtanárok esetében. In: Kéri Katalin (szerk.) Az európai pedagógusképzés metszetei. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. 83-97.

Kereszty Orsolya (2015): Gender-szempontú neveléstörténet-írás és aktív demokratikus álla,polgársági nevelés: irányok és problémakörök. In szerk. Kozma Tamás - Kiss Virág Ágnes - Jancsák Csaba - Kéri Katalin: Tanárképzés és Oktatáskutatás. Budpest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 204-220. 

Kereszty Orsolya – Kovács Zsuzsa (2015): Az oktatók/képzők professzionális tanulásának és fejlődésének támogatása. In szerk. Henczi Lajos: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. 7. 1-26. Budapest, RAABE Kiadó. 

Kereszty Orsolya (2015): Nők részvétele az emancipációs mozgalmakban a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Kéri Katalin: Iskola a társadalmi térben és időben. Pécs, PTE BTK. (közlésre elfogadva)

Kereszty Orsolya (2014): Új irányok a nemi egyenlőtlenségek kutatásában: nők a kutatói pályán. In szerk. Juhász György - Horváth Kinga - Strédl Terézia - Zuzana Árki: Oktatás és tudomány a XXI. század elején. - Vzdelávanie a veda na zaciatku XXI. storpcia. Komárno. 121-139.

Kereszty Orsolya (2014): "Utazó eszmék" a XIX-XX. század nőmozgalmában. In szerk. Irena Lehocká - Tibor Szabó - Zuzana Vargová - Ildikó Viczayová: Science for Education  Education for Science. Tudomány az oktatásért - Oktatás a tudományért. Nyitra, Bölcs Konstantin Egyetem. 153-160.

Kereszty Orsolya (2014): Nők az oktatásban Magyarországon 1989-2013. In szerk.: Juhász Borbála: A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013. Budapest, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. 259-294.

Kereszty Orsolya (2014):A fogházmisszió kezdetei Magyarországon. In szerk.: Juhász Erika: Közösségi művelődés - Közösségi tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem. 225-234.

Kereszty Orsolya (2013): Társadalmi tanulási színterek és szerepük egy "női tudás" létrehozásában a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Kozma Tamás - Perjés István: Új Kutatások a Neveléstudományokban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 253-266.

Kereszty Orsolya (2013): Nők nem formális tanulási lehetőségei a dualizmus kori Magyarországon. In szerk-. Karlovitz János Tibor - Torgyik Judit: Vzdelávanie, vyskum a metodológia. International Research Institute, Komárno. 26-36.

Kereszty Orsolya (2013): Újabb kutatási irányok az andragógiatörténet-írásban. In szerk. Fehér Katalin - Kereszty Orsolya: TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 11-22.

Kereszty Orsolya (2013): A Nő és a Társadalom folyóirat hétéves működése és sajtótörténeti jelentősége. In szerk. Fehér Katalin - Kereszty Orsolya: TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 93-120.

Kereszty Orsolya (2013): A transznacionalizmus diskurzusa a századforduló feminista mozgalmában. In szerk. Fehér Katalin - Kereszty Orsolya: TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 121-148.

Kereszty Orsolya (2013): Rabsegélyezés a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Fehér Katalin - Kereszty Orsolya: TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 149-176.

Kereszty Orsolya (2013): Kultúrmozgalom a halál újraértelmezéséért a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Fehér Katalin - Kereszty Orsolya: TERRA INCOGNITA. Andragógiatörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 176-191.

Kereszty Orsolya (2012): Az utógondozói rendszer kiépülésének kezdetei Magyarországon. In szerk. Nagy Melinda: Vzdelávanie - idenita - zdravie (Művelődés-Identitás-Egészség) Komárno: Selye János Egyetem. 637-656.

Kereszty Orsolya (2012): Földműves nők a dualizmus kori feminista mozgalomban. In szerk. Buda András - Kiss Endre: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. 44-51.

Kereszty Orsolya (2012): Adalékok a felnőtt nők művelődésének történetéhez a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Németh András: Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 159-162.

Kereszty Orsolya (2012): Kultúrmozgalom a halál újraértelmezéséért a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Juhász Erika - Chrappán Magdolna: Tanulás és művelődés. Debrecen: Debreceni Egyetem. 480-485.

Kereszty Orsolya (2011): Egy folyóirat a művelődésért: “A Nő és a Társadalom” indulása és működésének első évei (1907-1910). In szerk. Kozma Tamás – Perjés István: Új Kutatások a Neveléstudományokban 2010. Budapest. 290-304.

Kereszty Orsolya (2010): A feminista nőmozgalom folyóirata a nők művelődéséért: “A Nő és a Társadalom” (1907-1913) indulása. In szerk. Szabolcs Éva: Neveléstudomány – reflexió – innováció. Budapest: Gondolat. 82-94.

Kereszty Orsolya (2011): Változó női szerepek: család és házasság reprezentációi A Nő és a Társadalom folyóiratban (1907-1913). In Szerk. Kéri Katalin: Társadalmi nem és oktatás. Pécs, PTE BTK. http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/books//keri-katalin-szerk-tarsadal...

Kereszty Orsolya (2009): Nők változó társadalmi szerepei a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Psenáková Ildikó-Mező Ferenc-Viczayová Ildikó: Teória a Prax II. Nitra. 77-88.

Kereszty Orsolya (2008): A felsőbb leányiskolák a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Kereszty Orsolya: Képzés és Gyakorlat konferenciák II.: Új utak, módszerek, nézőpontok a pedagógiában. Kaposvár. 129-144.

Kereszty Orsolya (2008): Nők szerepei és terei a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon. In szerk. Kereszty Orsolya: Képzés és Gyakorlat konferenciák I: Interdiszciplinaritás a pedagógiában.  Kaposvár. 147-158.

Kereszty Orsolya (2006): Társadalmi nem az oktatásban – Kezdeményezések Magyarországon. In szerk. Kende Anna: Pszichológia és feminizmus: Hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalmi nem kutatás. Budapest: L’Harmattan. 297-313.

Kereszty Orsolya (2005): Bédy Schwimmer Rózsa A Nő és a Társadalom szerkesztője. In szerk. Palasik Mária és Sipos Balázs: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest, Napvilág Kiadó. 186-194.

Kereszty Orsolya (1998): Az 1848-as forradalom a nőkérdésről. Hatszáz év neveléstörténetéből. Neveléstörténeti Konferenciák 1997-1998. Budapest, OPKM. 101-112.

 

Folyóiratban megjelent idegen nyelvű tanulmányok

Kereszty Orsolya (2016): The Role of a Gender-Based History-Writing of Education in the Preparation for Social and Civic Competence. Journal of 21st Centory Education. Vol 1, No. 1. 9-98.

Kereszty Orsolya (2014): Postcolonial perspective in the history of education: research problems and trends in an international context. HERJ 3. szerk. Kéri Katalin. http://herj.lib.unideb.hu/?oldal=aktualisszam&folyoirat_szam=4/2014

Kereszty Orsolya (2013): A Great Endeavor: The Creation of the Hungarian Feminist Journal 'A Nő és a Társadalom' (Woman and Society) and Its Role in the Women's Movement, 1907-1913. ASPASIA: The International Yearbook of Central, Eastern and southeastern European Women's and Gender History. Berghan Journals. vol. 7. 92-107.

Kereszty Orsolya (2011): Adult women's education in Hungary: The "Woman and Society" (1907-1913) journal of the Hungarian Feminist Women's Movement. Didactica (4) 1: 65-77.

 

Folyóiratban megjelent magyar nyelvű tanulmányok

Kereszty Orsolya - Kovács Zsuzsa - Csíkos Csaba (2015): A szakképzésben oktatók professzionális tanulásának és fejlesztésének kutatási irányai a nemzetköziszakirodalomban. Szakképzési Szemle 3. 21-40.

Stéber Andrea - Kereszty Orsolya (2015): A munkahelyi tanulás támogatási formái - a tudásmenedzsment szerepe - Az elméleti kutatások kritikai elemzése. Szakképzési Szemle 4. 34-52.

Stéber Andrea - Kereszty Orsolya (2015): Az informális tanulás értelmezései a XXI. században. Új Pedagógiai Szemle 9-10. 30-44.

Kereszty Orsolya - Arapovics Mária - Benkei-Kovács Balázs - Berényi Ildikó - Farkas Erika - Fehér Katalin - Hegyi-Halmos Nóra - Kraiciné Szokoly Mária -Kovács Zsuzsa - Stéber Andrea - Striker Sándor (2014): Felnőttképzési kutatások az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszékén. Szakképzési Szemle 3. 76-82.

Kereszty Orsolya (2013): Egy úttörő vállalkozás a századfordulón: A Modern Ifjúsági Könyvtár születése. Magyar Könyvszemle 2. 68-72.

Kereszty Orsolya (2012): A nők szerepeinek tematizálása A Nő és a Társadalom folyóiratban (1907-1913). Új Pedagógiai Szemle 9-10. 187-197.

Kereszty Orsolya (2012): A Nő és a Társadalom című folyóirat működésének történetéhez (1907-1913). Magyar Könyvszemle 3. 332-349.

Kereszty Orsolya (2011): Újabb irányok az andragógiatörténet-írásban. SZÍN december 26-32.

Kereszty Orsolya (2011): Adalékok a felnőtt nők művelődésének történetéhez a dualizmus kori Magyarországon. SZÍN  augusztus. 9-13.

Kereszty Orsolya (2011): A munkavállalás rekonstruált diskurzusai a feminista mozgalom hivatalos folyóiratában. Magiszter 10. 86-97.

Kereszty Orsolya (2009): A polgári leányiskolák szerepe a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon. Neveléstörténet 1-2. 68-85.

Kereszty Orsolya (2009): Gender history in the academia in Hungary. Practice and Theory in Sysytems of Education 1. 27-34.

Kereszty Orsolya (2008): „A Nórák kezdenek ébredezni mindenfelé…” Geőcze Sarolta korai írásai a nők neveléséről. Múltunk. 2. szám. 30-46.

Kereszty Orsolya (2007): Képzés és Gyakorlat: Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Pedagógusképzés 4. 185-186.

Kereszty Orsolya (2007): A társadalmi nem mint a kutatás tárgya a pedagógiában.  Educatio 2007/4. szerk. Forray R. Katalin – Kéri Katalin. 4. 637-649.

Kereszty Orsolya (2007): A nők középfokú oktatása a kolozsvári községi/állami felsőbb leányiskolában a dualizmus kori Magyarországon. Magiszter 3-4. 157-172.

Kereszty Orsolya (2007): Határok közt: kizárás és bennfoglalás dinamikája a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon. Képzés és Gyakorlat 2. 79-88.

Kereszty Orsolya (2007): Vision and Debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919). Képzés és Gyakorlat 1. 20-33.

Kereszty Orsolya (2007): „Konferencia az esélyegyenlőtlenségről a matematika tanításában és tanulásában. Képzés és Gyakorlat 1. 137-139.

Kereszty Orsolya (2006): A nők szerepe a magyar nemzet (újra/fel)építésében De Gerando Antonina „A ki másra gondol” írásának tükrében. A Magyar Női Szemle különkiadása szerk. Thun Éva. 75-83.

Kereszty Orsolya (2005): Kulcsfontosságú „rejtett” női terek a nemzetépítésben a Magyar Paedagogiában (1892-1918). Neveléstörténet 3-4. 39-61.

Kereszty Orsolya (2005): Egy európai összehasonlító elemzés tanulságai a történelem-didaktika hazai értelmezéséhez. Új Pedagógiai Szemle November 56-67.

Kereszty Orsolya (2005): A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata a tankönyvekben. Könyv és Nevelés Szeptember. 56-67.

Kereszty Orsolya (2002): Beély Fidél és a sajtó. Magyar Könyvszemle 4. 175-185.

Kereszty Orsolya (1999): Első gyermeklapunk történetéhez. Magyar Könyvszemle 2. 346-349.

Kereszty Orsolya (1999): Az 1848-as forradalom sajtója a nőkérdésről. Magyar Könyvszemle 106-114.