CV and Publications

 

Current

Associate Professor, Director of Institute, Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Institute of Research on Adult Education and Knowledge Management

 

Contact

e-mail: kereszty.orsolya@ppk.elte.hu

office: Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology

1075-Budapest, Kazinczy st. 23-27. room 201.

 

Research fields: professional learning, adult learning, inequalities in education, gender and education, women in science, postmodern and postcolonial theories of education, gender history

 

Qualifications:

Habilitation, Educational Sciences, University of Pécs, 2013

Ph.D. in Educational Sciences, Eötvös Loránd University, 2007

MA in Gender Studies, Central European University, 2004

MA in Educational Studies, Eötvös Loránd University, 2003

BA in English and Literature Studies, Eötvös Loránd University, 2001

 

Academic/Professional experience, and achievements:

2010-2013: János Bolyai Postdoctoral Research Fellow at the Hungarian Academy of Sciences

2010: „Educational Policies, Disciplinization Processes and Recruitment Strategies in Women Studies and Gender Studies”, Curriculum Resource Center, Central European University

2009: „Visiting Postdoctoral Research Scholar”, Centre for Studies in Social Sciences,  Kolkata, India. Supervisor: Prof. Partha Chatterjee

2005: „Ethnicity and Nationalism.” Summer University Course of the Central European University, Budapest. Course Leader: Ashutosh Varshney, University of Michigan

 

Research projects

2015-2019: senior researcher for OTKA: Career models and career development in R+D

2008-2011: researcher for OTKA: Educational endeavours in the era of Enlightenment and Reform era

2006-2007: expert for PREMA project: Promoting equality in Mathematics teaching and learning. Supported by Socrates Program and coordinated by the Foundation for   Research and Technology – Hellas Institute of Applied and Computational Mathematics in Heraklion, Crete.

2006-2007: expert for GENDERWISE, European Regeneration Areas Network „The role of men as agents of change in reconciling work and family life.” European project Co-funded by the EU.

2003-2006: expert for Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe. A Comparative Study, organised by European Commission, Directorae General for Education and Culture, University of Vienna, Department of Economic and Social History

2005: expert for The Global Media Monitoring Project, Hungary

2003/2004: Soros Foundation (819-A-1) textbook analysis

2002-2005: researcher for OTKA: Media and education in Hungary in the Reform era

1999-2003 : 4 third prize on the National Scientific Students’ Associations Conference

 

Supervision of doctoral students

Lőkös, Krisztina (ELTE PPK, 2015- ): Innovative methods in adult learning 

Hankovszky, Katalin (ELTE PPK, 2015- ): Professional learning of adult educators

Stéber, Andrea (ELTE PPK, 2013- ): Informal learning and knowledge management in the context of workplace learning

Mérei, Zsófia (ELTE PPK, 2011-2013 ): The use of music therapy in the learning of young adults in Hungary

Pálfi, Melinda (PTE BTK, 2009-2012): Health education in Hungary in the 18th century

 

MAJOR PUBLICATIONS

Books

Kereszty, O. – Fehér K. (2013): Terra Incognita. Andragógiatörténeti tanulmányok. (Terra Incognita. Papers on the history of adult education) Budapest, Eötvös kiadó.

Kereszty, O. (2011): A "Nő és a Társadalom" a nők művelődéséért. (1907-1913). (The "Woman and Society" for women's education.) Budapest, Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Kereszty, O. (2010): Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon (1867-1918) (Women's education and nation-building in Hungary) Sopron, Novum.

Kereszty, O. (2008): Women’s education in Hungary in the era of dualism. Vision and Debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919). VDM Verlag Dr. Müller.

 

Edited books

Kereszty, O. (2008): Interdiszciplinaritás a pedagógiában. (Interdisciplinarity in Education) Kaposvár.

Kereszty, O. (2008): Új utak, módszerek, nézőpontok a pedagógiában. (New methods and aspects in pedagogy) Kaposvár.

 

Chapters in books

Kereszty, O. (2015): Narratives of Gender Equality in the Academia - a Snapshot from Hungary. In szerk.: Viola Tamasova - Juhász Erika - Sári Mihály: Innovation and Erneuerung im Bereich der ERwacshsenenbildung in Mitteleuropa. Dubnica Institute of Technology nad Váhom. 59-72.

Kereszty, O. (2015): Gender Inequality in the Academia - results from a pilot study. In szerk.: Pusztai Gabriella - Engler Ágnes - Revák Markóczi Ibolya: Development of Teachers Calling in Higher Education. Partuium-PPS-Új Mandátum. 147-157. 

Kereszty, O. - Kovács, Zs. (2015): Professional development of doctoral students: trends in the literature. In szerk. József Berács - Julia Iwinska - Gergely Kováts - Liviu Matei: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Budapest, Corvinus University, 178-189.

Kereszty, O. – Kovács, Zs. (2015): Az oktatók/képzők professzionális tanulásának és fejlődésének támogatása. In szerk. Henczi Lajos: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. 7. 1-26. Budapest, RAABE Kiadó. 

Kereszty, O. (2014): The Role of a Gender-Based History-Writing of Education in Preparation for Social and Civic Competence. In Teaching, Learning, and Research in the 21st Century. 21st Century Academic Forum. Berkeley, USA, 2014. Conference Proceedings. 84-94.

Kereszty, O (2013): Nők az oktatásban Magyarországon 1989-2013. (Women in education in Hungary 1989-2013) In ed. Juhász, B.: A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013. Budapest, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. 259-294.

Kereszty, O. (2013): Társadalmi tanulási színterek és szerepük egy "női tudás" létrehozásában a dualizmus kori Magyarországon. (Social learning environments and their role in creating a women’s knowledge in Hungary 1867-1914). In ed. Kozma, T. – Perjés, I.: Új Kutatások a Neveléstudományokban. (New trends in Educational Sciences) Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 253-266.

Kereszty, O. (2013): Nők nem formális tanulási lehetőségei a dualizmus kori Magyarországon. (Women’s non formal learning in Hungary in the era of dualism) In ed-. Karlovitz, J. T. – Torgyik, J.: Vzdelávanie, vyskum a metodológia. International Research Institute, Komárno. 26-36.

Kereszty, O. (2012): Földműves nők a dualizmus kori feminista mozgalomban. (Peasant women in the feminist movement at the turn of the 19th and 20th century.) In ed. Buda, A. – Kiss, E.: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. (Interdisciplinar education and the changes in higher education) Debrecen, Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. 44-51.

Kereszty, O. (2012): Adalékok a felnőtt nők művelődésének történetéhez a dualizmus kori Magyarországon. (About women’s education in Hungary 1867-1914) In ed. Németh, A.: Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények. (Research Papers of the Doctoral School of Educational Sciences at Eötvös Loránd University) Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 159-162.

Kereszty, O. (2012): Kultúrmozgalom a halál újraértelmezéséért a dualizmus kori Magyarországon. (Movement for the reconstruction of death at the turn of the 19th and 20th century) In ed. Juhász, E. – Chrappán, M.: Tanulás és művelődés. (Learning and education) Debrecen, Debreceni Egyetem. 480-485.

Kereszty, O. (2011): Egy folyóirat a művelődésért: “A Nő és a Társadalom” indulása és működésének első évei (1907-1910). (The journal “Woman and Society” 1907-1913 for women’s education) In ed. Kozma, T. – Perjés, I.: Új Kutatások a Neveléstudományokban. (New trends in Educational Sciences) Budapest, Eötvös Kiadó. 290-304.

Kereszty, O. (2011): The role of the press in promoting adult women's education in Hungary (1867-1918). In ed. Mészáros, O.: Science for Education - Education for Science. Nyitra: Nyitrai Filozófus Egyetem. 71-76.

Kereszty, O. (2010): A feminista nőmozgalom folyóirata a nők művelődéséért: “A Nő és a Társadalom” (1907-1913) indulása. (The beginning of the journal “Woman and Society” 1907-1913) In ed. Szabolcs, É.: Neveléstudomány – reflexió – innováció. (Educational Sciences – Reflexion – Innovation) Budapest: Gondolat. 82-94.

Kereszty, O. (2010): Változó női szerepek: család és házasság reprezentációi A Nő és a Társadalom folyóiratban (1907-1913). (Changing roles of women: representations in the journal Woman and Society) In ed. Kéri, K.: Társadalmi nem és oktatás. (Gender and education) Pécs, PTE BTK. http://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/books//keri-katalin-szerk-tarsadal...

Kereszty, O. (2009): Nők változó társadalmi szerepei a dualizmus kori Magyarországon. In ed. Psenáková, I. – Mező, F. – Viczayová, I.: Teória a Prax II. Nitra. 77-88.

Kereszty, O. (2008): Nők szerepei és terei a nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon. (Women's roles and spaces in nation-building in Hungary, 1867-1914) In ed. Kereszty, O.: Interdiszciplinaritás a pedagógiában. (Interdisciplinarity in Education) Kaposvár. 147-158.

Kereszty, O. (2006): Társadalmi nem az oktatásban – Kezdeményezések Magyarországon. (Gender in education - in Hungary) In ed. Kende Anna. Pszichológia és feminizmus: Hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalmi nem kutatás. (Psychology and feminism: How gender reseacrh tranformed the theories, research questions and methods of psychology) Budapest: L’Harmattan, 297-313.

Kereszty, O. (2006): Gender and ethnicity as multicultural issues in Hungarian Academia. In ed. Frunza, S. -  Jones, M. S.: Education and Cultural Diversity. Cluj-Napoca: Provopress, 58-70.

Kereszty, O. (2005): Bédy Schwimmer Rózsa A Nő és a Társadalom szerkesztője. (Bédy Schwimmer Rózsa, the editor of the journal ’Woman and Society’) In ed. Palasik, M. – Sipos, B.: Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon (Wife? Colleague? Rival? The change of women’s roles in Hungary in the 20th century) Budapest, Napvilág Kiadó. 186-194.

Kereszty, O. (2005): 'Skirts for girls, tousers for boys’. Gender Roles in Elementary Level Textbooks. In ed. Lehoczky, L. – Kalmár, L.: 5th International Conference of PhD Students. Humanities. Miskolc. 107-114.

Kereszty, O. (2005): 'Becoming an Important Factor in ‘National Education’ Women’s Roles in Nation-Building Discourses in the Journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education). In ed. Lehoczky, L. – Kalmár, L.: 5th International Conference of PhD Students. Humanities. Miskolc. 99-106.

Kereszty, O. (2005): ’The separate discussion of Gender History is completely useless’ Where is Gender History in the Academia in Hungary? Conference CD of the Fourth European Conference on Gender Equality in Higher Education. Oxford, England.

Kereszty, O. (2000): Az 1848-as forradalom a nőkérdésről. (The Press of 1848 about women’s education). Hatszáz év neveléstörténetéből. Neveléstörténeti Konferenciák 1997-1998. Budapest, OPKM. 101-112.

 

 

Papers in Journals

Stéber, A. - Kereszty, O (2015): Az informális tanulás értelmezései a XXI. században. (Approaches to informal learing in the 21st century. - critical review of the lietrature) Új Pedagógiai Szemle 9-10. 30-44.

Kereszty, O. (2013): A Great Endeavor: The Creation of the Hungarian Feminist Journal 'A Nő és a Társadalom' (Woman and Society) and Its Role in the Women's Movement, 1907-1913. ASPASIA: The International Yearbook of Central, Eastern and southeastern European Women's and Gender History. Berghan Journals. vol. 7. 92-107

Kereszty, O. (2011): Újabb irányok az andragógiatörténet-írásban. (New approaches in historiography of adult women's education) SZÍN 12. 26-32.

Kereszty, O. (2011): Adalékok a felnőtt nők művelődésének történetéhez a dualizmus kori Magyarországon. (About women's education in Hungary in the Dual Monarchy) SZÍN 8. 9-13.

Kereszty, O. (2009): A polgári leányiskolák szerepe a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon (The role of girls' upper elementary schools in Hungarian nation-building 1867-1918) . Neveléstörténet 1-2. 68-85

Kereszty, O. (2008): "A Nórák kezdenek ébredezni mindenfelé…” Geőcze Sarolta korai írásai a nők neveléséről. (The Noras are awakening everywhere... Sarolta Geőcze early works on women's education) Múltunk. 2. 30-46.

Kereszty, O. (2007): A társadalmi nem mint a kutatás tárgya a pedagógiában. (Gender in Education)  Educatio 4. Eds. Forray R., K. – Kéri, K. 637-649.

Kereszty, O. (2007): A nők középfokú oktatása a kolozsvári községi/állami felsőbb leányiskolában a dualizmus kori Magyarországon. (Women's education in the girls' high school in Cluj in Hungary, 1867-1914) Magiszter 3-4. 157-172.

Kereszty, O. (2007): Gender history in the academia in Hungary. Practice and Theory in Sysytems of Education 1. 27-34.

Kereszty, O. (2007): Határok közt: kizárás és bennfoglalás dinamikája a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon. (Between borders: inclusion and exclusion in Hungarian nation-buliding, 1867-1914) Képzés és Gyakorlat 2. 79-88.

Kereszty, O. (2007): Vision and Debate on Schooling and Learning for Women in the journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919). Képzés és Gyakorlat 1. 20-33.

Kereszty, O. (2006): A nők szerepe a magyar nemzet (újra/fel)építésében De Gerando Antonina „A ki másra gondol” írásában. (The role of women in (re)building the nation in De Gerando Antonina’s „A ki másra gondol”) A Magyar Női Szemle, special issue. 75-83.

Kereszty, O. (2005): Kulcsfontosságú „rejtett” női terek a nemzetépítésben a Magyar Paedagogiában (1892-1918) (Key ’hidden’ spaces of women in nation building in the journal Neveléstörténet). Neveléstörténet 3-4. 39-61.

Kereszty, O. (2005): Egy európai összehasonlító elemzés tanulságai a történelem-didaktika hazai értelmezéséhez. (The consequences of a European comparative analysis for the interpretation of history didactics in Hungary) Új Pedagógiai Szemle 11. 49-57

Kereszty, O. (2005): A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata a tankönyvekben (The analysis of gender representations in textbooks). Könyv és Nevelés 9. 56-67.

Kereszty, O. (2002): Beély Fidél és a sajtó. (Beély Fidél and the Press). Magyar Könyvszemle 175-185.

Kereszty, O. (2003): Első gyermeklapunk történetéhez. (About the history of the first Hungarian Children’s newspaper), Könyv és Nevelés 138-143.

Kereszty, O. (1999): Az 1848-as forradalom sajtója a nőkérdésről (The ‘woman question’ in the press of 1848), Magyar Könyvszemle 106-114.

 

 

SELECTED CONFERENCE TALKS

2014, August 21-23. The Role of a Gender-Based History-Writing of Education in the Preparation for Social and Civic Competence. „21st Century Academic Forum” University of California, Berkeley, California, USA.

2014, September 3-5. Gender Inequality and Social Science Careers – a snapshot from Hungary. „8th European Conference on Gender Equality in Higher Education”. Vienna University of Technology, Vienna, Austria. 

2014, May 15-17. The reconstruction of gender roles and the concept of family by the Hungarian feminist movement at the turn of the 19th and 20th century. "Family upbringing: historical and contemporary contexts." University of Wroclaw, Karkonosze College. Jelenia Gora, Poland.

2013, April 26-27. Organizing women's education at the turn of the 19th and 20th century. Science for Education - Education for Science. Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University in Nitra. Nitra, Slovakia.

2013, January 7-8. Nők nem formális tanulási lehetőségei a dualizmus kori Magyarországon. (Women’s non formal education in Hungary) "Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia." International Research Institute-Selye János Egyetem. Komarno, Slovakia.

2012, June 27-30. The construction of informal feminist knowledge in a local and global context. The debate about women's roles in the Hungarian feminist movement at the turn of the 19th and 20th century. “Internationalization in Education (18th-20th centuries).” International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 34 – Society for the history of Children and Youth (SHCY) – Disability History Association (DHA), Geneva, Switzerland.

2012, May 17-20. Women's informal education at the turn of the 19-20th century. “The Politics of Location re-visited: Gender@2012” 8th European Feminist Research Conference. Central European University – AtGender. Budapest, Hungary.

2012, April 13-14. 'Ex occidente lux' The representation of the “Other” in the writings of the Hungarian feminist press (1867-1914). “Moving Dangerously: Women and travel 1850-1950.” Newcastle Universty, Newcastle upon Tayne, Anglia.

2011, October 20-21. The role of the press in promoting adult women's education in Hungary (1867-1918). "Science for Education - Education for Science". Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University in Nitra and The Hungarian Language Teacher Training Faculty of University of Novi Sad. Nitra, Slovakia.

2011, June 16-18. The role of adult education in the feminist movement in Hungary (1867-1918) in a global context. Adult Education and Citizenship - In Space and Time. ESREA, European Society for Research on the Education for Adults, Network on History of Adult Education and Training in Europe and Network on Active Democratic Citizenship and Adult Learning conference. Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary.

2011, May 5-7. Adult women's educational possibilities in Hungary (1867-1918). 'Social Sciences Today: Between Theory and Practice.' 3rd Symposium. Timsoara, Romania.

2011, March 31 - April 3. Reconstructed family spaces in Hungary (1867-1918). 'Women, Families and Religiosity: Past and Present.' New Europe College, Collegium for Advanced Studies, Bucharest, Romania.

2010, November 26-28. Adult women's informal education in Hungary. 'Citizenship, Religion and Education' History of Education Society Annual Conference. London, England.

2009, November 19-21. Posztkolonializmus és gender a nevelés- és művelődéstörténet-írásban. (Postcolonialism and gender in historiography of education) Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém.

2009, June 8-9 Sunday Circle (Vasárnapi Kör) and its women. “Life course and Learning in History: cultural, societal and individual perspectives on adult education and training in Europe. ESREA European Society for Research on the Education of Adults. University of Turku, Finland, Turku.

2009, April 25. Gender és felnőttképzés. (Gender and Adult Education) „III. Képzés és Gyakorlat nemzetközi neveléstudományi konferencia: Az óvodapedagógiától az andragógiáig.” (Education and Practice III: From Kindergarten to Andragogy. International Educational Conference.) Hungary, Kaposvár.

2008, October 1. Hungarian women’s education and nation-building in Hungary 1867-1918.  Invitation by Prof. Gabor Vermes, Professor Emeritus, Rutgers University and Fészek Club. USA, New York City.

2007, April 27. Magyar nemzetépítő törekvések a dualizmus kori Magyarországon. (Hungarian nation-building endeavours in Hungary, 1867-1914) Education and Practice: Interdisciplinarity in Education. International educational conference. Kaposvár University.

2007, January 25-26. The role of textbooks in identity formation and in forming subject-based interests and skills. „PREMA Project: promoting equality in mathematics teaching and learning. International Workshop.” Spain, Barcelona.

2007, January 23. Egyenlőtlenségre nevelés Magyarországon. (Educating for inequality) (with Rédai, Dorottya) „Férfiszerep és férfifelelősség. A munka és a családi élet összeegyeztetésében.” (Men's roles and responsibilities. The harmony of family life and work) Hungarian Academy of Sciences, Hungary, Budapest.

2006, June 23-24. Promoting women’s education both practically and theoretically. The life and works of Antonina De Gerando. „Single Women in History: 1000-2000” West of England and South Wales Women’s History Network 12th Annual Conference. University of West England. England, Bristol.

2006, May 17-20. ’Mom is cooking. What is Daddy doing?’ Gender in Hungarian Education (with Rédai, Dorottya) The 1st Transnational Workshop of the GENDERWISE project. Spain, Barcelona.

2006, May 5-7. ’Who controls women’s education, controls the future’ Women’s education as a means of nation-building and of (re) constructing women’s spaces. „Inclusion and Exclusion in the Long Nineteenth Century.” Department of Economics and Politics, University of Hamburg. Germany, Hamburg.

2006, April 7-8. Gondolatok a nők középfokú nevelésének és a nemzetépítésnek kapcsolatáról Geőcze Sarolta írásaiban. (Reconstructed women’s spaces in nation-building in the writings of Sarolta Geocze) „A nő mint szubjektum, a női szubjektum” Conference prganized by the University of Miskolc and the University of Debrecen. Hungary, Debrecen.

2006, February 16-18. Women’s spaces in nation-building discourses in Hungary in the era of the Dual Monarchy. „7th Annual International Postgraduate Conference.” School of Slavonic and East European Studies, University College of London. England, London.

2005, December 2-4. Included or excluded? The key role of women’s education in constructing women’s spaces in nation-building discourses in Hungary in the era of the Dual Monarchy. Annual Conference of the History of Education Society „Education for All”. England, Birmingham.

2005, November 25-26. Prepared to teach in a multicultural society?  „Multicultural Education in the CEE Region NIS and Central Asia.” East-East Program of the Soros Foundation. Romania, Cluj.

2005, August 31.-September 3. Key Issues in Initial Training for History Teachers in the 21st Century: The Hungarian Case. „Fourth European Conference on Gender Equality in Higher Education.” England, Oxford.

2005, August 24-25. Kulcsfontosságú „rejtett” női terek a nemzetépítésben Magyar Paedagógiában (1892-1918). (Key ’hidden’ women’s spaces in nation-building in the journal Magyar Paedagogia) A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Balassi Bálint Kulturális Intézet, a DAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának „A Magyarságtudomány Műhelyei” Doktori iskolák konferenciája. (PhD Conference of the International Association of Hungarian Studies, Balassi Bálint Institute and the Hungarian Language and Literature Committee of DAB), Hungary, Budapest

2005, August 14-20. ’Skirts for girls, trousers for boys’. Gender Roles in Elementary Level Textbooks.  5th International Conference of PhD Students, University of Miskolc. Hungary, Miskolc.

2005, August 14-20. ‘Becoming an Important Factor in ‘National Education’ Women’s Roles in Nation-Building Discourses in the Journal Nemzeti Nőnevelés (National Female Education) (1879-1919). 5th International Conference of PhD Students, University of Miskolc. Hungary, Miskolc.

2005, April 21-24. Initiating public and professional discourse. Fostering the gender approach in education. Council of Europe Conference on „The role of non-governmental organizations in the field of Education for Democratic Citizenship.” Poland, Warsaw.

2004, December 3. Nemi reprezentáció a tankönyvekben. (Gendered representations in schoolbooks.) „Társadalmi nemek és az oktatási rendszer konferencia.” Corvinus University, Hungary, Budapest.

2003, November 28-29. Nevelés és művelődés a század eleji feminizmusokban. (Education in the feminims at the turn of the 19th and 20th century)  „Házastárs, munkatárs, vetélytárs? A nemi szerepek változása a családban, munkahelyen és a közéletben a XX. századi Magyarországon.” (Women’s Education around the turn of the 19th and 20th century. The changing roles in the family, workplace and in the public sphere.) Hungarian Academy of Sciences. Institute of Political Sciences. Hungary, Budapest.

2003, October 27-29. Csizmás legények és copfos kislányok. A 3. osztályos általános iskolai tankönyvek gender – vizsgálata. (’Boys with boots and girls with buns’. Doing and analyzing gender in elementary level Hungarian textbooks.) „Erőszak és társadalmi nem.” (Violence and gender) University of Economics. Hungary, Budapest.

2002, November 22-23. Haladó feminista gondolatok a nők felsőoktatásáról a század eleji feminista sajtóban. (Innovative feminist thoughts concerning the university education of women at the turn of the 19th and 20th century.) „Nő és férfi, férfi és nő. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón.” Woman and man man and woman. Gender research in Hungary at the turn of the century. University of Economics, Hungary, Budapest.