Önéletrajz

 

Tudományos fokozat

2013: Habilitáció, neveléstudományok, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2007: PhD, neveléstudományok, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar (témavezető: Prof. Susan Zimmermann, CEU)

 

Munkahely és beosztás:

2015. június 29.- : intézetigazgató, ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

2014. szeptember 14.- 2015. június 29.: tanszékvezető, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet tanszék

2009. szeptember-: egyetemi docens (2014-), adjunktus (2013-2014), tanársegéd (2009-2012) ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet tanszék

 

Egyetemi tisztségek (ELTE)

2014-: ELTE Mellearn Képviselő

2014-: ELTE Harmadik Kor Egyeteme, szakmai vezető (harmadikkor.elte.hu)

 

Kari tisztségek (ELTE PPK)

2016-: ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógia Program vezetője

2016-: ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola titkára

2015-: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács tagja

2015-: ELTE PPK Tudományos Bizottság tagja

2015-: ELTE PPK Kitüntetési Bizottság tag

2014-: andragógia BA szakfelelős

2014-: andragógia MA szakfelelős

2014-: andragógustanár MA szakfelelős

2012-: OTDK tanárelnök (andragógia)

2014-2015: Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógia Program titkára

2014-2015: Kari Tanulmányi Bizottság tagja

2009-2015: Kari Kreditátviteli Bizottság tagja

 

Tanulmányok

2014: Emberi Erőforrás Tanácsadó MA, SZIE GTK (2012-2014)

2004: Gender Studies MA, CEU, Közép-európai Egyetem (2003-2004)

2003: Pedagógia Szakos Bölcsész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1999-2003)

2001: Angol Nyelv és Irodalom és Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar (1997-2001)

 

Kutatási területek

egyenlőtlenségek az oktatásban, a méltányosság kérdései, interszekcionalitás

képzők és tanárok tanulási útjai a felsőoktatásban és felnőttképzésben (dr. Kovács Zsuzsával)

idősek tanulási sajátosságai (dr. Kovács Zsuzsával és dr. Benkei-Kovács Balázzsal)

kutatói karrierutak

dualizmus kori nőneveléstörténet

 

Kutatói ösztöndíjak

2010-2013: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2009: Kalkutta, India: Visiting Postdoctoral Research Scholar, Centre for Studies in Social Sciences. Témavezető: Prof. Partha Chatterjee (Magyar Ösztöndíj Bizottság és University Grants Commission közös ösztöndíja)

 

Tanulmányutak

2016: Linköping, Svédország: Erasmus ösztöndíj

2011: New York City, US: Bolyai ösztöndíj

2010: New York City, US: Bolyai ösztöndíj

2008: New York City, US: A Rutgers Egyetem és a Fészek klub közös meghívása (OTKA 72135)

 

További tanulmányok és képzések

2014: PASCL Training of Peer Assessment Teams in Student Centered Learning. Central European University, Budapest

2013: Briefcoach-képzés (SS_BC1_4), Solution Surfers

2013: Készségfejlesztő tréner, Magyar Pszichológiai Társaság - BME 

2013: "Life coaching" online course, University of Cambridge

2012: "Research and Evaluation in Higher Education: Methods and Outcomes" Curriculum Resource Center, Central European University

2010: "Educational Policies, Disciplinization Processes and Recruitment Strategies in Women Gender Studies" Curriculum Resource Center, Central European University

2005: „Ethnicity and Nationalism.” Summer University Course of the Central European University, Budapest.

 

Munkahelyek és beosztások

2015-jelenleg is: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, egyetemi docens

2009-2015 : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék

2007-2009: Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, óraadó

2007-2009 :Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, egyetemi tanársegéd

2007-2009 :Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Főiskolai Kar, Pedagógia és Felnőttképzési Tanszék, egyetemi adjunktus

2005-2006: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, óraadó

2006: Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Főiskolai Kar, Pedagógia és Felnőttképzési Tanszék, óraadó


További szakmai tapasztalat

2015. április 11-12. Peer-assessment of NOVA University, Lisbon, Portugal. PASCL, Peer Assessment in Student Centered Learning Project http://pascl.eu/projectevents/pascl-pilot-visit/

2014. november 14., 29. Szakmai fejlődést támogató tréning a Doktoranduszok Országos Szövetségének

 

Konferencia-szervezés

2016. május 6. II. Tanulás, tudás, innováció ELTE PPK

2015. április 24. Tanulás, tudás, innováció 2015. ELTE PPK. https://sites.google.com/site/tanulastudasinnovacio/program

2014. november 28. A felnőttek tanulásának és képzésének legújabb kérdései. Doktorandusz konferencia, ELTE PPK. https://sites.google.com/site/felnotttanulaskonferencia/

2011. június 16-18. Adult Education and Citizenship - In Space and Time. ESREA, European Society for Rsearch on the Education for Adults, Network on History of Adult Education and Training in Europe and Network on Active Democratic Citizenship and Adult Learning conference. Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Budapest. (member of the Scientific Committee and the Organizing Committee)

2009. április 24. III. Képzés és Gyakorlat konferencia: Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Nemzetközi neveléstudományi konferencia. Kaposvári Egyetem. (társszervező: Fehér Katalin)

2008. december 10. Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottság és a Képzés és Gyakorlat című folyóirat szerkesztőségének felolvasó ülése. MTA PAB Székház, Pécs. (társszervező: Kéri Katalin)

2008. április 18. II. Képzés és Gyakorlat konferencia: Új utak, nézőpontok, módszerek. Nemzetközi neveléstudományi konferencia. Kaposvári Egyetem (társszervező: Fehér Katalin)

2007. december 7. Neveléstörténész doktoranduszok első magyarországi szimpóziuma. Kaposvári Egyetem (társszervező: Fehér Katalin)

2007. április 27. I. Képzés és Gyakorlat konferencia: Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Nemzetközi tudományos konferencia. Kaposvári Egyetem (társszervező: Fehér Katalin)


Pályázatok

2015-2019: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás- fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében. - résztvevő kutató (kutatásvezető: Fábri György)

2008-2011: OTKA Közművelődési törekvések Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban - résztvevő kutató (kutatásvezető: Fehér Katalin)

2006-2007: PREMA project: Promoting equality in Mathematics teaching and learning. Supported by Socrates Program and coordinated by the Foundation for Research and Technology – Hellas Institute of Applied and Computational Mathematics in Heraklion, Crete.

2006-2007: GENDERWISE, European Regeneration Areas Network „The role of men as agents of change in reconciling work and family life.” European project Co-funded by the EU. - oktatási szakértő

2003-2006: Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe. A Comparative Study, organised by European Commission, Directorae General for Education and Culture, University of Vienna, Department of Economic and Social History. - résztvevő kutató - (kutatásvezető: Pető Andrea)

2005: The Global Media Monitoring Project. (kutatásvezető: Sáfrány Réka)

2003/2004: Soros Alapítvány (819-A-1) Tankönyvelemzés

2002-2005: OTKA Sajtó és nevelés Magyarországon a reformkorban – résztvevő kutató (kutatásvezető: Fehér Katalin)

1999-2003 : 4 III. helyezés az Országos tudományos Diákköri konferencián


Tudományos közéleti tevékenység

2014- MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság, tag

2013- MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Albizottság, tag

2011- History of Education Society, tag

2011- European Society for the History of Science, tag

2011- Gender and Education Association, tag

2011- European Society for Research on the Education of Adults, tag

2010- International Society for Comparative Adult Education, tag

2009- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottság titkára

2007-2009 Képzés és Gyakorlat folyóirat, szerkesztőbizotsági tag

2005 The International Journal of the Book, Associate Editor

2004- Magyar Történelmi Társulat, tag

2004- Tanárok Európai Egyesülete, tag

2005- Magyar Pedagógiai Társaság, tag

 

Képzésfejlesztés

2015: emberi erőforrás tanácsadó mesterszak kidolgozása, akkreditációja (felelős)

 

Szakmai díjak, elismerések

Pro Ingenio Díj a tehetséggondozásért, ELTE, 2015

Az év oktatója, 2014, ELTE PPK (andragógia)

Az év oktatója, 2013, ELTE PPK (andragógia)

Az év oktatója 2012, ELTE PPK (andragógia)

Az év oktatója 2011, ELTE PPK (andragógia)

 

Nyelvismeret

angol felsőfok (ELTE TFK angol-magyar szak, 2001)

olasz középfok (BME nyelvvizsga, 2012)